Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-15

Undersökning (ip)telefoni

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet går ut på att kartlägga vilka funktioner större företag (fler än 100 anställda) kräver/önskar att deras telefonisystem har. Det kan vara funktioner såsom frånvarohantering, konferenssystem, call center och koppling mot mailsystemet.

När detta är genomfört tar man resultaten med sig och undersöker vilka (iptelefoni)aktörer som erbjuder de funktioner som efterfrågades i marknadsundersökningen, och på vilket sätt de svarar mot de större företagens behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.