Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-03-09

Optimering Splines

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Att utveckla en simuleringsmodell där det möjliggörs att utföra parameterstudier på spline i växellådsapplikationer m.a.p. delningsfel, toleransavvikelser, rundgångsfel m.m.


Problem beskrivning
Monteringskrafter och demonteringskrafter
Utveckla modell som visar hur (erforderliga presskrafter påverkas vid geometriska förändringar delningsfel, diameter avvikelser, vinkelavvikelser, modulval e.t.c).

Simulering av belastning (spänningsnivåer)
Utveckla en beräkningsmodell som kan prediktera spänningsnivåer i spline vid olika geometriska utfall.

Utveckla provmetodik
Utveckla en provmetodik som syftar till att påvisa hur verifiering av beräkningsresultat i framtagna i simuleringar enligt ovan lämpligen utförs (brott, utmattning, presskrafter).


Profil
För detta examensarbete söker vi en eller två studenter vilka läser maskinprogrammet.

Kontakt information
Peter H Karlsson, tel 0520-483148, e-mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.