Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-15

MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsinformation
Midroc Electro AB är ett elteknikföretag med konsult-, entreprenad- och serviceverksamhet inom områdena elinstallation, industriell automation & IT, kraft, kyla, datakommunikation och säkerhet.
Omsättningen uppgår till ca 1,5 Mdr kr och vi är ca 1 300 medarbetare, representerade på 35 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr.
Marknaden utgörs av framför allt svensk basindustri där branscher som processindustri, järn/stål, energi/kraft och petroleum/petrokemi utgör basen. Byggnadssektorn och infrastruktur utgör tillsammans med branscher som papper och massa, trä-, verkstads-, fordons-, kemisk/teknisk- och läkemedelsindustrin huvuddelen av den övriga marknaden.
Eftermarknaden är också viktig för oss. Kompetenskrävande uppdrag för service och underhåll genomförs för industri, maskiner och fastigheter.
Midroc Electro ingår i Midroc Europe som totalt har 2 000 anställda och omsätter 3 Mdr kr.

Aktuella uppdrag
Analys av geografiska områden – Marknadsanalys för nyetablering i:
- Östergötland
- Sörmland
- Jönköpings län.

Lämplig utbildning
Industriell ekonomi, civilekonomiutbildning eller motsvarande

Förutsättningar
Under projektet får studenten stöd och vägledning av divisionschef och ersättning utgår för examensarbete enligt överenskommelse. Tillgång till arbetsplats finns på kontor i Stockholm/Västberga eller Västerås.

Kontaktperson
Är du intresserad av att skriva examensarbete hos oss? Hör av dig till Linda Alström och berätta om dig själv, din utbildningsbakgrund och dina tankar runt exjobbet/uppsatsen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.