Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-04

Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kort bakgrund
Teknik och idrottsförvaltningen, Västerås stad, har nyligen genomgått en förändring. Från att delvis ha haft ett eget ansvar och varit anslagsfinansierade är förvaltningen nu en ”ren” utförarorganisation, som ska verka inom Västerås stads beställar-/utförarmodell. Det innebär att vi kommer att arbeta som en resultatenhet utifrån olika typer av beställningar. Det finns också planer på att konkurrensutsätta delar av verksamheten.

Organisationsförändringen innebär ökat fokus på effektivitet och produktivitet. För att kunna mäta dessa parametrar och jämföra oss med konkurrenter, behöver förvaltningen ha relevanta nyckeltal att jobba med.

Det är här du som student kommer in i bilden - vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning?

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet består i att hjälpa förvaltningen att utveckla/finna relevanta mått på effektivitet/produktivitet i form av nyckeltal. Hur kan vi mäta att vi gör rätt saker/gör saker på rätt sätt?

Nyckeltal – vi har behov av branschspecifika nyckeltal inom de verksamhetsområden vi verkar, exempelvis
•Sophämtning
•Anläggning (gata och park)
•Drift (gata och park)
•Arbetsmarknadsåtgärder

Vi har redan nu några önskemål på vad vi vill ha genomlyst:
•Nulägesanalys – så här der det ut idag/så här ser verksamheterna ut.
•Omvärldsanalys – så här mäter andra sin produktivitet/effektivitet. Andra kommuner och externa entreprenörer i branschen.
•Intervjuer med chefer inom våra olika verksamhetsområden – vilka behov av att mäta har de?

Metod
Hur examensarbetet läggs upp är naturligtvis en öppen fråga som ska diskuteras mellan ex-jobbaren, handledaren på högskolan samt förvaltningen.

För oss är det viktigt att du bidrar med din kunskap och aktuell teori/forskning inom området.

Kontaktperson
Joakim Eriksson, ekonomichef 021 - 39 74 13, 070-465 74 13
Malin Helander, personalstrateg, 021 – 39 28 52, 070 – 465 28 52  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.