Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förslag på Ex-jobb/Examensarbete

FÖRETAGSBESKRIVNING

Silentium är ett callcenterföretag som specialiserat sig på telemarketing samt marknads- och opinionsundersökningar. Våra uppdragsgivare finns bland annat inom telekom-, bank- och försäkringsbranschen. Vi har produktionsenheter i Stockholm, Boden och Västerås. Sedan starten 1998 har utvecklingen gått stadigt framåt i rask takt. Vi har varje år vuxit kraftigt och är idag drygt 400 anställda.

Som kommunikatör på Silentium jobbar man med att marknadsföra, informera och via telefon utföra försäljnings- och kundvårdssamtal mot våra uppdragsgivares befintliga såväl som nya kunder.. Man arbetar kvällar och helger, där man själv väljer vilka dagar man vill jobba. Dock minst tre pass/ vecka.

FÖRSLAG PÅ EX-JOBB
Det finns ett stort antal callcenter och telemarketingföretag i Sverige. Framförallt i Stockholm är konkurrensen tät. Ett stort antal kommunikatörer jobbar extra på deltid kväll och helg. Det är en hög personalomsättning på dessa tjänster samt att den genomsnittliga anställningstiden är relativt kort. På grund av de faktorerna är rekryteringsbehovet stort under hela året. Behovet av personal är konstant med toppar i augusti-september, november-december samt februari.

Vår önskan är att kartlägga och utveckla vilka rekryteringskanaler som kan vara effektiva att använda sig av i tuff konkurrens för att attrahera ett stort antal nya kommunikatörer på vårt kontor i Stockholm.

En annan intressant vinkling rör även det med Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.