Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-21

Mätning och presentation av snödjup

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Branäs skidanläggning använder idag avancerade pistmaskiner för att fördela snön rätt i skidbackarna. 3D-kartor används för att se och planera pistarbete som skall utföras. Det som saknas i dessa kartor är snödjupet. Idag görs stickprovskontroll av olika platser för att se snödjup och det gör det svårt att hålla jämnt djup på snön. Det kan finnas flera angreppssätt för att mäta snödjup och vi har hittills sett två möjliga vägar.

Med GPS kan man jämföra kartposition i höjdled med verklig position (den höjd som pistmaskinen befinner sig på ovanpå snön)
Ekolod som genom snön kan urskilja fast mark
Detta skulle kunna användas dels för pistning men även för att skapa en simulerad modell av snöförhållanden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.