Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-17

Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget/koncernen är ett familjeföreag med ca 75 anställda med verksamhet inom bygg-ochinstallationsbranschen bl.a. kyla, ventilation och vvs.

Företaget önskar hjälp att analysera den lokala marknaden för kyl-värmeanläggningar och vitvaror.Företaget är intresserat av att undersöka alternativa sätt att hantera varuflöden och logistik för material och varor inom bygg- och fastighetsinstallationsbranschen (kylmaskiner, ventilationssystem, VVS-produkter m.m.). Traditionellt finns inom branschen ett stort inflytande av grossister som ett led mellan producent och installatör. Företaget vill se förslag på möjliga alternativ till hur framtida varuvägar kan se ut.

- Aktörer?
- Förändringar av värdekedjor och rollspel?
- Möjligheter/Hot med globalisering ex. direktköp från andra länder
- Grossisters framtida roll?
- Ökad uppdelning av köp arbete och material?

Syftet är att undersöka framtida varuvägar för varor och material inom fastighetsinstallationsbranchen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.