Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-20

Anläggningstillgångar i bagerier (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektets huvudaktiviteter omfattar; att upprätta en gemensam nationell struktur för anläggningstillgångar, att skapa riktlinjer för vad som får aktiveras vid investeringar och därpå tjäna som underlag för avskrivningar, att skapa förutsättningar för verifiering av anläggningar samt att definiera ansvarsförhållanden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.