Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-27

Utvärdering av laserscanner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi har i dagsläget ett exjobb som innebär undersökning av ny hårdvara/givare samt mjukvaruintegration av den givaren i vår mjukvaruplattform. Givaren som vi använder är en laserscanner som kommunicerar med vår mjukvara och tillsammans utgör de plattformen för våra produkter.

Arbetet innebär bland annat:
• Undersökning av befintliga alternativa industrigivare / lösningar
• Implementation av protokoll till ny givare
• Utvärdering av hårdvara (t.ex. svepfrekvens, noggrannhet, känslighet för omgivningsfaktorer etc.)
• Utvärdering och sammanställning av mätvärden
• Ev. viss applikationsspecifik implementation
• Anpassningsbarhet till industrin montagemässigt och till viss del inkapsling.

Arbetet sker i projektform vilket betyder att en del av arbetet är att sammanställa en projektplan och projektresultat.

Tester och utvärdering sker inom gruvindustrin eller motsvarande industri. Arbetsplats primärt i Luleå och ev. en del tid i Kiruna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.