Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-13

Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Säkra befolkningsprognoser är svåra att ställa. Ser vi på den äldre befolkningen så är dessa mindre benägna att flytta varför stabiliteten är större. Ser vi på dagens kända befolkningsstatistik (SCB kommunstatistik juli 2006) kommer antalet 80 år och äldre att vara relativt oförändrat fram till år 2019. Antalet yngre pensionärer kommer dock att öka kraftigt de närmaste åren varför det kan finnas underlag för olika former av seniorboende, + 60- boenden, trygghetsboende etc.

Bostadsbolaget i kommunen har i dag ett övertaligt bostadsbestånd som är i behov av renovering. Frågan är om de ska renoveras utifrån traditionellt sätt eller om det är dags att tänka nytt? Det är kanske en anpassning till + 60-bostäder som ska göras. I Gullspångs kommun är dessa bostäder i stort sett obefintliga.

Syfte
Syfte med denna kartläggning och undersökning är i första hand att få en bild över kommande bostadsbehov för blivande och varande pensionärer i Gullspångs kommun Vi vill om möjligt genom undersökningen se om bostadsbolaget kan anpassa sina bostäder till ev behov.

Problemformulering
1940-talets stora kullar är nu på väg att bli pensionärer och frågan är om denna kull, som haft krav på samhället tidigare, kommer att nöja sig med det utbud som finns när det gäller + 60-bostäder. Vad förväntar man sig att dessa bostäder ska innehålla? Är det några utrymmen man vill ska vara större än vad man tidigare har varit vana vid? Kommer gemensamhetsutrymmen att spela större roll för denna generation? Vad ska dom i så fall innehålla? Är detta relaxandets ålderskull som ställer krav på gemensamt relaxutrymme, kanske tillgång till mindre restaurang på plats eller ljusterapirum? På högskolan i Lund forskas det en del om äldre och design, hur långt har de kommit i tankar om framtida behov?

Metod
Undersökningen bör ske genom enkäter och det blir då en kvantitativ studie. Målgruppen är vuxna 60 år och uppåt men med tyngdpunkten på ”yngre äldre”. Antal enkäter får diskuteras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.