Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Marknadsundersökning avseende boendemiljö i Laxå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad gäller boendet så är det viktigt att nya attraktiva områden börjar detaljplaneras och att man parallellt med detta tar fram säljprospekt som på ett tydligt sätt visualiserar boendemiljöerna.
Detta arbete bör föregås av en marknadsundersökning som riktar sig dels till den del av befolkningen som redan idag bor i Laxå och vars förväntningar och krav på boendemiljön ska fångas upp, dels den del som består av människor som ska lockas att flytta till Laxå och deras krav på en attraktiv boendemiljö.
Lämpliga frågeställningar utformas tillsammans med företrädare för Laxå kommun.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.