Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-04

Ekonomiska effekter av miljöarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet utförs på Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad övervakar miljötillståndet och ser till att miljö- och livsmedelslagarna följs. Förvaltningen har sedan många år arbetat med att
miljödiplomera företag. Miljödiplomeringen är anpassad för små och medelstora verksamheter och utgör ett prisvärt alternativ till ISO 14001 och EMAS. De stora skillnaderna är att miljödiplomeringen kräver färre resurser samtidigt som en miniminivå på miljöarbetet garanteras genom en checklista. Diplomet är ett officiellt erkännande på att företaget är på rätt väg i miljöarbetet.

I några tidigare examensarbeten har gjorts enkätbaserade utvärderingar av både ekonomi och miljöeffekter i miljödiplomerade företag. Dessa studier har inte baserats på siffror utan på vad företagsledningarna har uppfattat i vid bemärkelse om förändringar i t.ex. konkurrensläge, kostnadsbesparingar etc. (Finns på www.miljodiplom.se)

Många frågar efter hårddata när det gäller de ekonomiska för- eller nackdelarna med miljöarbetet. Att få fram jämförbara ekonomiska uppgifter är därför mycket intressant. Vi är intresserade av att studera situationen inom olika branscher och företagsstorlekar. Det finns en hel del faktauppgifter om företagen arkiverade men sannolikt krävs vissa kompletteringar.

Examensarbetet innebär således att ta fram relevanta ekonomiska uppgifter från miljödiplomerade företag, sammanställa och analysera dem samt dra slutsatser kring de ekonomiska för- och nackdelarna med företags miljöarbete. Avstamp görs med fördel i en övergripande litteraturstudie där tidigare forskning inom ämnet undersöks.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.