Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Odling av jäst med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SEKAB E-Technology söker en examensarbetare med bioteknisk och/eller kemiteknisk inriktning. Projektet planeras börja i mitten av januari eller under februari.

SEKAB E-Technology är ett företag i Örnsköldsvik som ligger mycket långt fram i den internationella forskningsfronten när det gäller framställning av etanol ur träråvara. Det är en komplex process som rymmer många frågeställningar, varav många är av bioteknisk karaktär. Till sitt förfogande har SEKAB E-Technology en avancerad pilotanläggning som inkluderar alla process-steg från automatisk inmatning till destillation.

Som jäsande organism används Saccharomyces cerevisiae (bagerijäst) som redan idag odlas i pilotskala i flera steg med melass (en biprodukt från sockerproduktion) som huvudsaklig kol- och vitaminkälla.

När processen så småningom överförs till industriell skala kommer jästen med största sannolikhet att behöva odlas upp med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla. Odling med hydrolysat förefaller underlätta jäsningen och melass kommer vidare att bli en bristvara om den efterfrågas i alltför stor mängd. En viss tillsats av melass lär emellertid behövas eftersom den innehåller t ex vissa vitaminer.

Projektet som planeras på SEKAB E-Technology syftar till att odla upp jäst på en blandning av melass och trähydrolysat (och vissa andra tillsatser) och ett primärt mål är att i labskala fastställa hur låg andel melass man kan ha och fortfarande få ett högt utbyte av jäst. Det ingår vidare att leta efter den eller de vitaminer eller andra näringsämnen som begränsar utbytet av jäst och därmed också ta fram en näringsmix som ska utgöra ett steg mot en optimerad sammansättning som kan användas för billig jästproduktion i industriell skala.

När denna fas i arbetet är slutförd kommer resultatet att användas för odlingar i pilotskala, i mån av tid inom ramen för det aktuella projektet.

Projektet kan ses som en viktig del i SEKAB:s utvecklingsarbete, men det ingår också i det europeiska samarbetsprojektet NILE – New Improvements for Lignocellulosic Ethanol. Inom ramen för detta projekt har SEKAB E-Technology åtagit sig att genomföra försök som kräver egen uppodling av genmodifierad jäst i pilotskala med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla. När SEKAB E-Technology får tillstånd att hantera genförändrad jäst kommer detta att integreras i projektet i mån av tid. Tills dess används en konventionell jäststam.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.