Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-02

Open source Java mjukvaruutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Open source projeket Direct Democracy Portal letar efter studenter med ett intresse av politik och java utveckling.

Projektet har befunnit sig under utveckling i olika former en längre tid och börjar nu närma sig något som kan gå live de närmaste månaderna.

Finns ett flertal problem områden som skulle lämpa sig för exjobb men det som är mest aktuellt.

1.
Kartläggning och skapande av object model av Sveriges politiska system, i första hand riksdagens arbete. Samt importera information från lämpliga källor så att det sedan går att visualisera.

2.
Utveckling partiplatform för politiska partier styrda via direkt demokrati.

3.
Skapa en övergripande design för applikation, mer lämpad för personer med intresse interaktions design.


Teknologier som används är:
Programspråk: Java
Operativ system: Valfritt, men Linux är att föredra
Databas: Mysql
Version control: Subversion
Byggmiljö: Maven
Applikation server: Jetty
Ramverk: Spring,Hibernate, ThinWire RIA Ajax Framework
Test Ramverk: Junit,HtmlUnit,Jmock

IDE: Eclipse eller eget alternativ

All källkod som som framställs släpps under GNU General Public License (GPL) men i övrigt behåller studenterna alla rättigheter.

All dokumentation om projektet finns tillgäng via http://www.directdemocracyportal.org

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.