Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-10

Web-portal till USource

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Interlan erbjuder en produkt, USource, för effektivisering av administration och underhåll av organisationers IT-system. Kunderna är små och stora organisationer och återfinns både inom offentlig och privat sektor.
En viktig del i denna produkt är kommunikationen mellan licensmedlemmar (kunder), slutanvändare och Interlan.
Kommunikationen består bl a av utbyte av erfarenheter, tankar kring framtida förbättringar och releaser av produkten samt gemensam delning av paketeringslösningar av programvaror och rutiner / instruktioner.

Uppgift
1.
Utreda funktionskrav och behov som webbportalen måste möta, mot bakgrund av användarkategorier och andra kravställningar.
2.
Ta fram en färdig lösning. En webbaserad portal version 1,0 som stödjer identifierade funktioner.
3.
Interlan tror att uppgiften kan lämpa sig för två studenter. Kompetensönskemålen är inom webbdesign, programmering, systemering och databasutveckling.
4.
Lösningen skall tas fram för Microsoftmiljö.

Nyckelord:
C#, SQL-Server, Stored Procedures, XML, HTML, Java Script, AD, Active Directory.

Interlans förväntningar
En väl fungerande och smakfullt utformad webbportal och ett väl dokumenterat arbete.

Interlans åtagande
Att stödja studenterna i projektet som handledare och installera, konfigurera utvecklingsmiljöer etc. Interlan tillhandahåller arbetsplats med nödvändig hård- och mjukvara.

Välkommen med din intresseanmälan rörande detta exjobb via e-mail!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.