Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-11

Modelleringsstudier av mögelsvampar och mögelgifter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet går ut på att utföra tillväxtförsök av olika aflatoxinbildande mögelsvampar under kontrollerade betingelser. Skillnader i tillväxthastighet och toxinbildningsförmåga mellan de undersökta mögelsvamparna ska sedan utredas statistiskt.

På mikrobiologiska enheten jobbar vi bland annat med modellering av mikrobiologiska risker. Ditt arbete syftar till att stärka en modell för tillväxt och toxinbildning i paranötter som gjorts på enheten tidigare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.