Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-07

Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Penboost ligger i framkant vad gäller lösningar för digital penna och papper. Vi har i dag flera stora kunder som dagligen använder våra formulärlösningar.
En digital penna fungerar som en helt vanlig bläckpenna, fast med den fördelen att allt som skrivs lagras digitalt. Pappret som används är helt vanligt papper. Den enda skillnaden är att det skrivs ut med ett svagt bakgrundsmönster i form av små prickar. Då mönstret är unikt för varje utskrivet papper vet pennan automatiskt var och på vilket papper någonting skrivs.
Med digital penna och papper minimeras antalet steg från det att någonting skrivs på ett papper till dess att informationen finns tillgänglig i verksamhetssystemet.

Uppgift
I vårt arbete för att designa formulär använder vi oss av ett egenutvecklat designverktyg. Verktyget vi har idag behöver nyutvecklas med följande krav:
- Verktyget skall vara anpassat för .Net 2.0 och 3.0.
- Användargränsnittet skall arbeta via både mus och tangentbord för att markera areor, flytta objekt och definiera funktioner.
- Verktyget skall kunna sparas i projektformat.
- Det skall finnas möjlighet att exportera/importera filer i bland annat formaten PDF, PS, XPS, PNG och APP.
- Formulären skall kunna visualiseras på en hög detaljnivå.

Kvalifikationer
Vi söker en student med omfattande kunskap av .Net-programmering, GDI+ och användargränssnitt. Dessutom bör kunskaper om formaten PDF, PS och XPS finnas.
Han eller hon skall också vara bra på att arbeta i grupp, då flera personer förutom handledaren kommer att vara involverade.

Arbetet löper över 20 veckor och utförs ute hos Penboost.
Intresseanmälan skall innehålla personligt brev och CV. Vi kommer även att kalla till intervjuer. Examensarbetet kan leda till vidare provanställning.
Intresseanmälan skall skickas till:
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.