Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-16

Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ute i världen eller här hemma – utsatthet finns överallt och kan drabba alla människor. I Sverige är vi förskonade från större katastrofer som exempelvis jordbävningar, vulkanutbrott eller krig.

Dock lever vi i en global värld och vad som sker på andra platser i världen påverkar oss allt mer. Tsunamikatastrofen och kriget i Libanon är två exempel på detta. Det stora antalet flyktingar som söker skydd i Sverige är ett annat.

I Kalmar län finns ett antal flyktingförläggningar där människor bor i väntan på uppehållstillstånd. Man kan också välja att bo i så kallat EBO (eget boende) utanför flyktingförläggningarna och på den plats man själv önskar. Efter beviljat uppehållstillstånd placeras man i en kommun där man kan starta sitt nya, tryggare liv.

Röda Korset i Region Sydost (Kalmar, Kronoberg och Blekinge län) saknar för närvarande tillräcklig kunskap om flyktingars och kommunplacerades situation på ett antal orter, främst i norra delen av Kalmar län. Vi kan därför inte ta ett välgrundat beslut huruvida vi ska starta verksamhet på dessa platser eller inte och vi vet heller inte vilken typ av verksamhet som är efterfrågad.

Din uppgift blir att inom en kommun i Kalmar län undersöka behovet av åtgärder för att möta eventuell utsatthet bland flyktingar och kommunplacerade. Du gör detta förslagsvis genom intervjuer med kommunen, migrationsverket, sjukvården, skolan och andra myndigheter, föreningar och organisationer som kan ha kunskap om människornas situation. Du genomför också intervjuer med flyktingar och med människor som beviljats uppehållstillstånd och som valt att bo i den aktuella kommunen.

Med din uppsats och dina rekommendationer som grund kommer Röda Korset sedan kunna ta beslut om verksamhetsstart i kommunen.

Röda Korset erbjuder handledning under tiden du skriver din uppsats. Du kommer också få möjlighet att besöka våra verksamheter för asylsökande/kommunplacerade. Ingen ekonomisk ersättning utgår för uppdraget men Röda Korset hjälper dig gärna med rekommendationsbrev baserat på dina kunskaper och hur du genomfört ditt uppdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.