Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-12

Hästar, veterinärer och IT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jag heter Anders Darenius, är veterinär och uppfinnare. Jag driver flera bolag varav ett är ett utvecklingsbolag – AB Synalfa –

I detta bolag har jag i ett par år arbetat med att utveckla en affärsidé som kräver framtagning av en programvara för journalföring via Internet. Affärsidén startar inom ett veterinärt specialområde – insemination av hästar - och vidgas efter hand till allt fler veterinärgeografiska områden för att till slut utgöra ett globalt nätverk där veterinär information och kunskap skapas och flyttas.

Traditionellt säljs programvara i form av licenser. I denna affärsmodell säljs i stället elektroniska journalformulär styckevis. Med hjälp av dessa formulär köper vi in information och förädlar den bl.a. till beslutsstöd som säljs tillbaka till informatören.

Affärsidén medför en resa. Den är planerad i detalj vad beträffar vägen fram till första hållplatsen, grovskissad för de tre-fyra därpå följande rutterna men bara grovlinjerad för de därpå följande. För att locka passagerare måste jag bevisa att tåget kan röra sig av egen kraft men jag saknar just den nyckel som startar motorerna. Nyckeln heter IT-kompetens. Det som jag och de andra i personalen saknar.

Det är nu hög tid att få igång journalföring inom det första steget – insemination av hästar. Detta steg har två separata men samverkande delar, en webbtidning för kundkontakt och bokningar och en för journalföring med kommunikation, uppbyggnad av databaser och analys av journaldata. En programutvecklare som tittat på mina behov, har sagt mig att detta skulle kunna vara ett lämpligt exjobb. En närmare analys av behovet får avgöra om bara den ena eller båda delarna bör ingå. En databas omfattande ca 2000 journalförda fall finns.

För rätt person finns möjlighet att stiga på tåget och delta i hela resan som tågägare. För övriga ger vi en tillfällig men intressant inblick i en ovanlig biologisk affärsvärld.

Omfattning ca 30 högskolepoäng

Ingående delar:
Analys av problem och behov – kravspecifikation, ev. avgränsningar
Analys av möjliga lösningar
Design och implementering av prototyp(er)
Tester baserade på befintliga data

Arbetet utförs lämpligen huvudsakligen på LiU.

Kontaktperson Anders Darenius
http://www.hastpoltik.se
http://www.rodga.com
Tel 0706-74 28 79
Rodga Säteri 616 91 Åby (utanför Norrköping)
Referens: Patrick Lambrix, LiU

Boel Nermark
ABUtposten
Alléviken, 130 56 UTÖ, Sweden
Tel: 08 - 501 576 40, 0708 - 77 5455
mailto:[email protected]
http://www.hippogrammet.se,http://www.utposten.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.