Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-10

Web-applikation, ärendehantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Interlan har som en del i sitt utbud tjänster inom web- och mailhosting, mailtvätt, domänregistreringar etc. Kundunderlagets utveckling för dessa tjänster är god och har medfört en utvecklingspotential för den interna ärendehanteringen och uppföljningen.

Uppgift
Att utifrån de av Interlan och studenterna identifierade processerna skapa ett anpassat hanteringssytem.
Grundtanken är att effektivt kunna bevaka steg i processflödet och dess status och uppföljning.

Interlan ser lösningen som ett webbgränssnitt där medarbetare har översikt över sina pågående ärenden samt aktuell status. Ett ärende beskrivs dels av ett antal fördefinierde steg och dels av förväntad initial informationstillgång och ett mål. Det finns vidare behov av att kommentera i samband med statusförändring, sätta olika larmfunktioner, se vem som har bollen samt i ett senare skede även kunna implementera mätmöjligheter, t ex tidsåtgång per ärende.

Interlans förväntingar
En väl fungerande och smakfullt utformad web-applikation för ändamålet samt ett väl dokumenterat arbete.

Interlans åtagande
Att stödja studenterna i projektet som handledare, konfigurera utvecklingsmiljöer etc. Interlan tillhandahåller arbetsplats med nödvändig hård- och mjukvara.

Välkommen med din intresseanmälan rörande detta exjobb via e-mail!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.