Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-27

Expansionsmöjlighet för ekologiskt jordbruk till chark

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget säljer i dag färskt kött av lamm och gris. Jag planerar nu att utveckla företaget med egen chark.

För att veta hur mycket jag vågar expandera behöver jag veta mer om säljbarheten av produkterna och också vilka produkter som efterfrågas.

Ex-jobbet skulle alltså handla om att ta reda på hur mycket den västsvenska marknaden (Göteborg och Hallandskusten i första hand) kan svälja av ekologisk och närproducerade köttprodukter och till vilka priser.

Det gäller lamm, gris och gås (som företaget ska utvidga med), både färskt kött och charkprodukter. Hur stor mängd, till vilka priser och vilka charkprodukter är säljbara? Vem köper och till vilket pris?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.