Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-14

Marknadsundersökning Infonova

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Infonova Sweden AB har funnits sedan 1992. Infonova verkar för ett uthålligt, miljövänligt och resurssnålt samhälle. Vi tillhandahåller metoder och verktyg inom området informationshantering, för att våra kunder skall kunna göra rätt saker i rätt tid med rätt resurser.

Examnesarbetet:
Infonova Sweden AB, ett Norrköpingsföretag inom tjänstesektorn, planerar att öka pro-duktifieringen av våra tjänster, för att kunna erbjuda dem till fler små och stora företag, samt till aktörer inom offentlig sektor.
Vi behöver få en marknadsundersökning utförd med omvärldsanalys samt en inventering av de behov och önskemål som finns hos de tänkta målgrupperna.

Uppdraget består av att genomföra en marknadsundersökning, för att inventera olika företags och organisationers behov av Infonovas tjänster.

Kvalifikationer
God social kompetens och analytisk förmåga samt kunskap och intresse inom ekonomi, marknadsföring och försäljning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.