Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-12

Laboratory Simulation of Electrolytic Pickling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Background: An important finishing step in the production of cold rolled stainless steel is normally annealing and pickling. The annealing is necessary to obtain the desired mechanical properties and the pickling process removes the oxide scale that is formed during the annealing stage. The pickling process critical for the resulting surface finish. Traditionally, the pickling is performed with a combination of electrolytic pickling and mixed acid pickling. Ideally, the entire pickling process should be performed in a neutral environment without hazardous chemicals, and give a good result over a wide range of different stainless steel grades.

Aim: Find parameters that can be used in the real process to optimize the performance of electrolytic pickling. When working at high current densities, it is of particular importance to minimize the amount of localized attack, frequently seen as pits.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.