Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-07

Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Byteactive ligger i absolut framkant vad gäller lösningar för säkerhetskopiering och datalagring. Tekniken har en högre lagringseffektivitet och lagringshastighet än befintliga lösningar på marknaden. Tekniken möjliggör lagring av historiska data (arkivering) och deduplicering med flera dimensioner.

Arbetet löper på 20 veckor och utförs hos Byteactive AB.
Intresseanmälan skall innehålla personligt brev och CV. Vi kommer även att kalla till intervjuer. Examensarbetet kan leda till vidare provanställning.
Intresseanmälan skall skickas till:
[email protected]

Du kommer att planera och utveckla en prototyp för en ny generation av associativ SAN-programvara baserad på företagets patenterade lagringsteknologi. Redundanta data i databaser skall sorteras bort mellan datorer i datornätverk för att undvika kollektiv redundans.
Utvecklingsmiljö: C++, wxWidgets, TCP/IP+SSL, MS Windows, Mac OS X, Linux/Unix


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.