Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-21

Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allergi orsakad av antikroppar av IgE-typ är en viktig orsak till försämrat hälsotillstånd i industrialiserade länder, inklusive Sverige. Trots den centrala roll som IgE spelar för dessa sjukdomar är kunskapen om deras molekylära uppbyggnad väldigt ofullständig.

Vi har nyligen etablerat ett unikt system baserat på molekylärgenetiska verktyg för att systematiskt identifiera och karaktärisera mänskliga antikroppar av IgE-typ på monoklonal nivå. För att uppnå detta skapar vi stora s.k. molekylära bibliotek av antikroppar från gener från vilka IgE produceras. Dessa bibliotek visas upp på ytan av bakteriofager (virus riktade mot bakterier) och allergen-specifika varianter kan isoleras med hjälp av s.k fag display teknologi. Specifika antikroppar kan sedan produceras t.ex. i bakterier eller i mammaliecellkultur för analys av den allergen-specifika antikroppens bindningsegenskaper och biologiska effekter. Du kommer inom ramen för detta projekt att utveckla konceptet för att bredda kunskapen om hur specifika IgE riktade mot t.ex. gräs, katt och kvalsterproteiner ser ut på en molekylär nivå och med vilken specificitet de känner igen sina respektive allergener. Du kommer att med användning av molekylärgenetiska metoder skapa antikroppsbibliotek från IgE-producerande gener samt selektera varianter riktade mot definierade allergener med fag display teknologi. Specifika bindare kommer att karaktäriseras dels på gennivå och dels på proteinnivå med avseende på t.ex. genursprung och finspecificitet. Inom ramen för projektet kommer du därmed att få inblick i och utveckla din erfarenhet av metoder såsom genkloning, sekvensering, bioinformatisk analys, fag display selektioner, produktion av proteiner i Escherichia coli, proteinupprening, immunokemiska metoder samt karaktärisering av bindningsegenskaper t.ex. med Biacore-teknologi. Resultaten av dina studier kommer att öka kunskapen om människans IgE, en kunskap som t.ex. kan användas för att utveckla och förbättra terapi av allergi t.ex. genom vaccination.

För att genomföra dessa studier söker vi en student från motsvarande naturvetenskaplig, teknisk eller medicinsk fakultet med en bakgrund i och kunskap kring molekylärbiologiska och proteinkemiska metoder. Du kommer att verka på en avdelning inriktad på studier av grundläggande och tillämpade aspekter av immunsystemet och dess celler och molekyler, framförallt B lymfocyter och antikroppar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.