Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-04

Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Leveransstöd – SCM, Supply Chain Management
I alla affärer så gäller det för administration, lager, inköp, logistik, artikelinförande och produktutveckling att varje spenderad krona innebär en krona mindre i vinst.
Det är simpel logik.
För vissa verksamheter, med små bruttomarginaler och stora volymer, blir det ännu mer slående.
Cellip har som teleoperatör med hög grad av automatik unika möjligheter att hålla riktigt lågt pris mot marknaden, och genom att ytterligare rationalisera hela leveransprocessen också kunna stärka resurserna än mer.

Krav på dig
Examensarbetet är lämpligt för t ex I-are (Industriell Ekonomi), D-are (Datavetenskaplig), Systemvetare men även andra inriktningar kan komma i fråga. Du måste kunna ta till dig och strukturera process med många led. HTML- och databaskunskap och programmering (i bla Perl, Mason) är nödvändigt men vissa delar kan läsas in under examensarbetet.

Någon erfarenhet av, eller intresse av att lära sig att arbeta med webb-tekniker, öppen källkod och liknande är en fördel.


Förväntat resultat
Syftet med examensarbetet är att:
1) kartlägga vad som behöver följas upp
2) kartlägga processen för väg från ursprungsleverantör till kund, ev via lager eller direkt
3) kartlägga utvecklingsprocessen för upplägg av ny artikel
4) implementera ett system för
a) så automatisk uppläggning av artiklar som möljigt
b) automatisk hantering av ordrar från leverans till kund


Kontakta:
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.