Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Digitalt kvalitetsprogram för Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mark- och exploateringsenheten ansvarar för Nyköpings kommuns markinnehav om ca 5000 hektar, kommunens köp- och försäljningar av fastigheter och de exploateringsarbeten som är knutna till dessa köp- och försäljningar. Enheten ansvarar också för de tomträtter som ägs av kommunen.
Enheten ansvarar för stora ekonomiska värden och det är därför av stor vikt att arbetet utförs på ett korrekt sätt.

Arbetet bedrivs idag enligt framarbetade rutiner som behöver sammanfattas. Dessa rutiner måste också tillgängliggöras exempelvis genom att visa dessa digitalt och som gör det lätt att följa upp och förändra.

Vi skulle därför vilja utlysa ett examensarbete som tar sin början i en jämförelse med hur andra kommuners mark- och exploateringsenheter arbetar och sedan jämför och sammanfattar de nuvarande rutinerna på mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun.
.

Efter att gemensamt ha bedömt tidsåtgången kan vi också diskutera ersättning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.