Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-29

RadiaX - Dataspel som övning i nationell strålskyddsberedskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I dagsläget byggs kunskap och erfarenhet av strålskyddsarbete genom studier och övningar, vilket är både kostsamt och tidskrävande. Stora strålskyddsövningar sker regelbundet inom såväl internationell som nationell strålskyddsberedskap och övar utifrån tänkta scenarion. Scenarion kan bygga på antagonistiska händelser, radioaktivt nedfall från kärnkraftsindustrin, transportolyckor, bränder eller liknande. Projektet avser att ersätta vissa av de fysiska övningarna, fungera som komplement i undervisning, demonstrationer och genomgångar.

Projektet är inriktat på utvecklingen/modifieringen av ett dataspel (Half Life 2) som ska simulera strålskyddsövningar främst avsedda för ”first responders”/blåljus-myndigheterna (Räddningstjänst, Polis, Sjukvård och Tull). I ett senare skede kan även beredskapslaboratoriernas fältgrupper komma i fråga.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.