Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-29

RadiaCopter - Radiostyrd helikopter som radiakredskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Radiac (Radiation detection, identification and computation) är en militär förkortning som väl sammanfattar uppgifterna för strålskyddsexpertis vid en händelse innefattande radioaktiva ämnen. Uppgiften innebär ofta att leta upp radioaktiva substanser eller ytor, avgöra vilka radionuklider det innehåller och beräkna dess aktivitet och dosnivå. De grundläggande strålskyddsprinciperna innebär avstånd, tid och skärmning. Vid sökning skulle därför en radiostyrd helikopter vara användbar för att minimera mänsklig närvaro i strålningsmässigt okänd terräng.

Projektet är inriktat på utvecklingen/bestyckning av en radiostyrd helikopter med kamera, mätinstument, GPS och liknande för att använda som spanare efter radioaktivitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.