Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-03-25

Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cybercom är ett högteknologiskt konsultföretag med ca 2000 anställda i 10 länder inriktat på Inbyggda system, telekommunikation och IT.

Vid Cybercom i Göteborg har vi etablerat oss som en världsaktör inom Bluetooth och från vårt kontor levererar vi lösningar till många av de mest framgångsrika företagen i världen inom fordonsindustrin, medicinsk utrustning, konsumentelktronik mm.

På avdelningen Embedded Wireless Systems ämnar vi nu göra ett examensarbete som syftar till att portera t2BF - vårt mjukvaruramverk för Bluetooth i fordonstillämpningar -till Linux och en egenutvecklad hårdvaruplattform.
t2BF är ett mjukvarupaket, som inkluderar tblue - vår protokollstack - ett antal profiler, samt ett applikationslager för bl.a. Bluetooth hands-free och strömning av stereoljud.
Hårdvaran är ett avancerat elektronikkort baserat på Texas Instruments OMAP där vi använder Embedded Linux som operativsystem och Qtopia som ramverk för grafik. På denna hårdvara demonstrerar vi idag applikatoner som audio streaming över WiFi/UPnP och on-line navigation, mm.

Examensarbetet består av en teoretisk del och en praktisk del.
Den teoretiska delen består i att analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att integrera t2BF (se ovan) med open source produkter (GNU/Linux/Qtopia). Ingår gör också att göra en översikt av marknaden för Bluetooth och open souce.
I den praktiska delen är målet att porta t2BF till ovanstående plattform, integrera den med övriga mjukvarukomponenter (bl a Qtopia och Linux), samt att demonstrera ett antal av applikationerna med hjälp av det porterade Bluetoothramverket.

Arbetet kommer att ge studenterna djupa kundskaper och erfarenhet inom Embedded Linux, Bluetooth, mediatillämpningar i inbyggda system samt grafiska användargränssnitt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.