Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-16

”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete, C eller D uppsats våren 2008
Näringslivskontoret Borlänge Kommun


Härmed utlyses ett examensarbete med titeln ”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. Eventuellt kan det göras om till två Xjobb, ett som utreder EUs relation med Kina och det andra EUs relation med Indien. Vi vill gärna utreda vad det finns för möjligheter att med EU pengar starta projekt i vår vänort Wuhan i Kina och också med Indien eftersom det finns företag i Borlänge som gör affärer med Indien. Detta är en del i våra utvecklingsprojekt som pågår Borlänge och dessa länder och är mycket näringslivsinriktat. Vi är öppna för egna förslag inom detta ämne.

Handledare:
Anna Hagberg
Projektledare
Telefon: 0243-745 39
Mobil: 070-310 22 95
Email: [email protected]


Kristina Westhed
Internationell samordnare
Tel: 0243-745 98
Mobil: 070-211 24 82
Email: [email protected]

Lite bakgrund till vårat arbete med Wuhan i Kina:

Vårt kommunala bolag Borlänge Energi har under flertal år samarbetat inom miljöområdet och byggt upp goda relationer med kommunledning och andra representanter i Wuhan. Borlänge kommun har nu för avsikt att bredda och fördjupa sitt samarbete med Wuhan/Kina.


I september 2007 reste en officiell delegation från Borlänge kommun bestående av Borlänges kommunstyrelseordförande Nils Persson, kommundirektör Lars Ivarsson, internationell samordnare Kristina Westhed och projektledare Anna Hagberg till Wuhan. Lars Ivarsson och Wuhans borgmästare Li Xiansheng skrev under ett Sister City Agreement och ett Letter of Intent i vilka de två kommunerna kom överens om att samarbeta inom följande områden vid sidan av det redan pågående samarbetet inom miljö:

• Näringsliv
• Kultur
• Ungdomsfrågor
• Utbildning
• Sociala frågor och hälsa


Målsättningen för samarbetet inom de nya områdena i det nyligen påskrivna Letter of Intent är:

• att bidra till att hitta nya marknader och partners för företag i Borlänge, Dalarna och Wuhan, vilket skall leda till ökad tillväxt
• att bidra till ett ökat kulturellt utbyte/samarbete mellan projektdeltagarna för utveckling, lärande, kunskapsutbyte, ökad global förståelse och nya framtida projekt
• att bidra till att skapa mötesplatser för kommunal personal ex i form av utbyte av personal, jobshadowing, gemensamma seminarier och workshops kring temaområden som miljö, integration, påverkan och demokrati
• att genom ett samarbete inom dessa områden bidra till att samarbetet mellan Borlänge och Wuhan kommer närmare medborgarna

Det är av stort intresse för oss att hitta vägar till att finansiera dessa samarbeten och en väg går genom EU.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.