Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-25

Utvärdering av enkla avloppssystem 3 - toalett- och köksavfall, sammansättning och samband med diet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enkla, billiga och väl fungerande avloppssystem behövs för att förbättra livet för de 2,6 miljarder människor i välden som helt saknar avlopp. Sådan system behövs också för förtätnings och fritidsområden i Sverige.

Med stöd från Sida har vi installerat ett enkelt avloppssystem i sex hus i East London, Sydafrika. Systemet bygger på toaletter med torr urinsortering. Fekalierna samlas alltså torra, enbart blandade med toalettpapper och lite torr jord. De skall sedan komposteras tillsammans med köksavfall vid över 50 grader C.

Uppgiften består av att mäta mängd och sammansättning på köks- och toalettavfall (urin och fekalier) från de sex husen, och samband med diet och hemvaro.Huvuddelen av mätningen kommer att ske i sammarbete med andra exjobbare som utvärderar de andra delarna av avloppssytemet. Arbetet sker i samarbete mellan Stockholm Environment Institute, Sveriges Lantbruksuniversitet, University of KwaZulu Natal och Buffalo City Municipality.

Grundkurs i mikrobiologi önskvärd


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.