Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-13

Produktutveckling av Somnus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Smedlund Miljösystem AB är ett innovationsföretag inom miljöteknik i Göteborg som utvecklar system och produkter för käll¬sortering. Sedan starten 1991 är företaget specialiserat på hanteringssystem för bioavfall, och har tagit fram system och produkter som exempelvis ”Öppna systemet” som använder papperspåsar för matavfall, liksom ”SopHia” för enkel sortering via sopnedkast. Idag pågår en utveckling av ett helt nytt system, kallat Somnus, där matavfall från hushåll torrkonserveras i syfte att uppnå fördelar inom miljö, ekonomi och arbetsmiljö. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Nutek och Avfall Sverige deltar som finansiärer och har stora förväntningar på systemet.

Projektet innebär att delta i produkt- och designutveckling av en helt ny typ av hushållsapparat för behandling av matavfall. Arbetet utgår från en detaljerad kravlista gällande teknik, användaraspekter, säkerhet och övriga krav från kunder och samhälle. Viss data- och kunskapsinsamling ingår i projektet. Arbetet sker i kreativ samarbetsform inom ett team på 3-4 personer samt genom ett ganska självständigt praktiskt byggande och testande.

Kunder till produkten kommer att vara fastighetsägare och kommuner. Allt arbete sker under sekretess.

Vi söker en student med kunskaper inom design och produktutveckling. Både teknisk, praktisk och konstnärlig färdighet kommer att behövas, liksom bra förmåga att jobba såväl i grupp som självständigt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.