Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-21

Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sammanfattning av projektet

Projektet ”Ny i Sverige” är ett integrationsprojekt för metod- och verksamhetsutveckling som drivs av Angereds- Bergsjöns- Biskopsgårdens och Gunnareds församlingar i Svenska kyrkan.
”Ny i Sveriges” arbete började 2007 då en samordnare anställdes för att tillsammans med befintlig personal utveckla och fördjupa församlingarnas introduktionsstöd och integrationsarbete. I våra områden är det särskilt viktigt att arbeta för att nyanlända flyktingar och asylsökande får en önskvärd förankring i samhället. Vår utgångspunkt är att detta är viktigt utifrån många perspektiv, både hos den enskilde och samhället.Projektet handlar i första hand om samhällsinformation genom olika forum men även om behovet av mötesplatser för de nyanlända.
Kyrkan organiserar studiecirklar i samarbete med Sensus i tre av församlingarna och har samarbete med flyktingenheter, socialtjänst och Sfi-anordnare samt många andra aktörer, både inom den offentliga sektorn men även frivilligsektorn.
Ämnena som studeras är samhällskunskap, ekonomi och vardagsjuridik. Undervisningen genomförs på hemspråk. Ytterligare ett ämne är datakunskap på lätt svenska.
Café Marta är en mötesplats för självhjälp och via projektet anordnas även internationella kvällar med tema träffar.
Under 2007 har projektet medfört att ca 450 personer har deltagit i ”Ny i Sveriges” olika verksamheter.
Projektet ”Ny i Sverige” är även en del i ett nybildat nätverk som heter Plattform Göteborg som består av sju frivillig-organisationer runt om i Göteborg.
Nätverket gemensamt, men även de enskilda organisationerna har beviljats medel av kommunen och fd. Integrationsverket för utveckling av verksamheter som ytterligare ett stöd under introduktionen i det svenska samhället, och som kan utgöra ett komplement till kommunens egna insatser för nyanlända.

Vad vill Svenska kyrkan?
Nu söker vi en utomstående student som på C-nivå skulle känna sig manad att utvärdera projektet ”Ny i Sverige”. Eftersom projektet handlar om frivilligt socialt arbete och social mobilisering på gräsrotsnivå ser vi gärna att du har ett intresse och engagemang för dessa frågor, samt har god förståelse för empowerment och kunskap om frivilligsektorn.
Vi välkomnar din ansökan.

För vidare information besök gärna vår hemsida: www.nyisverige.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.