Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-25

Examensarbete inom produktutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.


Prodelox har för avsikt att under våren 2008 genomföra ett examensarbete som syftar till att utveckla ett koncept för en ny typ av snålspolande toalett. Toaletten är främst tänkt
att användas i fritidshus belägna i miljömässigt känsliga områden. Uppdraget är initierat av JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Examensarbetet kommer att innehålla idégenerering, konceptutveckling och i mån av
tid, konstruktionsarbete och prototypframtagning.

Vi söker 1-2 ingenjörsstudenter med inriktning mot t.ex.
Produktutveckling/Maskinteknik. Avsikten är att projektet
även skall inkludera en designstudie varför arbetet
förmodligen kommer att genomföras i samarbete med en
student med inriktning mot industridesign.

Du som är intresserad av att veta mer är välkommen att kontakta
Johannes Walfridsson på Prodelox,
Telefon: 013-465 23 01
E-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.