Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-10-15

Hur påverkas en fastighets marknadsvärde vid en för högt uppmätt radongashalt?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Radon är en osynlig luktfri gas, som bildas när radium sönderfaller. Radongasen kommer in i din bostad från marken och från byggmaterial. Gasen sönderfaller sedan till radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas och kommer på så sätt ner i lungorna. Radongashalten i inomhusluft skall inte överstiga riktvärdet 200 Bq/m3. Därför borde det vara självklart att du, för egen och familjens trygghet, undersöker om det finns Radon i ditt hus och att arbetsgivaren kontrollerar radonhalten på arbetsplatsen med hänsyn till sin personal.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i hus med radon och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken.

Åtgärder sker av olika skäl, hälsomässiga men även av marknadsmässiga skäl, varför frågeställningen enligt rubriken är intressant.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.