Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-04

Vilka är Sveriges soloföretagare idag?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagandet i Sverige har många ansikten. Situationen kan skilja sig mellan den som driver företag själv (soloföretagare) och andra småföretagare.

Detta exjobb syftar att ge en tydligare bild av vem soloföretagaren i Sverige idag egentligen är. Generell grovhuggen statistik finns på flera ställen, men detta exjobb ska förutom sammanställning och analys även göra djupdykning i fallstudier hos olika typer av soloföretagare ute i verkligheten för att ge exempel på soloföretagarens eget perspektiv. Vad upplevs som möjligheter och svårigheter för den som driver företag alldeles själv? Hur väljer man att arbeta och samarbeta? Vad fungerar bra och vad fungerar inte så bra?

Exjobbet innebär förutom fallstudier även försök till lämplig marknadssegmentering av Sveriges soloföretagare tex utifrån branscher, åldrar, omsättningsgrader och andra skiljeparametrar som framkommer lämpliga under exjobbets gång.

Songos handledare för exjobbet kommer vara Malin Millnert/Göteborg, men exjobbet kan även genomföras på distans.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.