Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-12

Användarvänlig webbförmedling opensource

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
(15 hp)
Detta exjobb syftar till att ta fram krav och design för en användarvänlig webbförmedling av utvalda tjänster inom Songo.

Förmedlingen kommer ha två specifika målgrupper vilket ställer vissa krav på design/funktionalitet för utformning av både användarvänlighet och användbarhet.

(30 hp)
Vid längre exjobb kommer även implementering ingå i exjobbet. Avsikt är att använda open source moduler (pref. joomla) och att anpassa vidare till de funktioner den egna kravanalysen och designen givit som resultat. Testspec. och ledning av testanvändare ingår också i exjobbet.

Handledning för exjobbet finns i Göteborg, men med rätt personer kan exjobbet även gemomföras på distans.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.