Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-08

Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om InStoreMedia
InStoreMedia är en totalleverantör av system för digital skyltning och dynamisk marknadsföring. Vår grundverksamhet är att leverera vår egenutvecklade mjukvara, men även att lösa våra kunders övergripande efterfrågningar och behov av konceptutveckling, hårdvara, installation, finansiering och innehållsproduktion.
Företaget grundades 2005 som en avknoppning till Creuna AB, vilket är ett IT-konsultföretag med ca 200 anställda och kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Århus. Mjukvaran började utvecklas redan år 2000 mellan Razorfish (nuvarande Creuna) ROL, McDonalds och Shell. InStoreMedia har för närvarande 10 anställda men kommer att expandera stadigt under den närmaste tiden då efterfrågan av lösningar för digital skyltning kraftigt ökar.
InStoreMedia-systemet är ett av marknadens främsta och innehåller många nytänkande lösningar kring schemaläggning, återanvändning av material och inte minst kundupplevelsen. Våra kunder återfinns främst rikstäckande kedjor inom detalj- och dagligvaruhandel samt snabbmatsrestauranter och närbutiker, men även i publika områden såsom köpcentrum, hotell eller sjukhus. Den största kunden är Telenor Stores med ca 65 butiker runt om i Sverige där ca 450 mediaspelare (datorer) och LCD-skärmar styrs centralt med en lösning från InStoreMedia.
Nu är InStoreMedia redo att ta nästa steg på en expanderande marknad. Målet är att bli Europas ledande mjukvaruleverantör av system för digital skyltning. Vill du vara med och ta fram nya möjligheter för InStoreMedias expansion och samtidigt få insikt i en snabbt expanderade och spännande bransch?

Beskrivning
Målet med Xjobbet är att undersöka en migrering av mediaspelaren (standarddator) från Windows XP Pro till någon version av Windows Vista. För närvarande är utrullningsprocessen ganska komplicerad och känslig mot förändringar i hårdvara och innefattar manuella inställningar och användandet av Symantec Ghost för duplicering till ett stort antal datorer. Med Windows Vista förväntas processen automatiseras ytterligare och bli mer okänslig för förändringar i hårdvara.
Exjobbet syftar till att undersöka leveransprocessen som helhet och ska innefatta installation, utrullning, testning, kvalitetssäkring och certifiering av mjukvara på Windows Vista. Automatisering ska eftersträvas och målet är att InStoreMedia mjukvaran går igenom en certifieringsprocess hos Microsoft.
Arbetet förväntas innefatta undersökning, processkartläggning, processutveckling, konfigurering av IT infrastruktur (för närvarande används några open-source mjukvaror), kvalitetsmål och testscenarion, utveckling av testramverk i .NET/C#, genomgång av certifiering hos Microsoft.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.