Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-08-13

Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fritidsgårdarna i Skövde ligger under Skolförvaltningen. De har en tillhörighet till en skola, samtidigt som de jobbar mycket självständigt. I skolnämndens verksamhetsplan finns följande skrivet om fritidsgårdarnas verksamhet.
”Fritidsgårdarnas verksamhet
Fritidsgårdsverksamhet i samverkan med skolan ger ungdomar möjlighet till lärande och skapande verksamhet i alla former både på skoltid och fritid. Ungdomarna får tillgång till skolans datorer, vilket är särskilt viktigt för dem som inte har tillgång till dator hemma.

Inflytande och ansvar, kunskaper och kreativitet, positiv och meningsfull samvaro med både vuxna och jämnåriga ger goda förutsättningar för ungdomarna att gå ut i vuxenlivet med en tilltro till sin egen förmåga att kunna påverka både sitt eget liv och samhället.

Samverkan med föreningar, det lokala näringslivet, närområdets kulturverksamhet och föräldraföreningar är viktigt för att utveckla verksamheten.

Fritidsgårdarna skall tillsammans med skolan:
•verka för att vara en naturlig mötesplats både på dagtid och kvällstid
• verka för att stärka den enskilda individen i sin utveckling
• särskilt stödja ungdomar i riskzonen”

Utifrån detta vill vi ha en kvalitativt och kvantitativt baserad utvärdering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.