Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-07

Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Devisor utvecklar datalager och modeller för att analysera historisk affärsinformation. Lösningarna baseras på Microsofts plattform med SQL Server 2005 som plattform. Datalagret hanteras i en vanlig SQL Server Databas. Ovanpå denna databas byggs analysmodeller upp med OLAP-teknik (Online Analysis Processing). OLAP-tekniken tillåter analys av mycket stora datamängder. Teknik finns också för att arbeta med avancerade matematiska modeller för att exempelvis jobba med:

- Prognoser för framtiden.
- Hitta avvikelser i informationsmängden
- Gruppera relaterad information

Syfte

Huvudsyftet med examensarbetet är att titta på hur Data Mining modeller kan användas för att jobba med prognoser, exempelvis att prognostisera förväntad försäljningsvolym baserad på historisk information eller att skapa underlag för budgetering i en verksamhet. Även modeller för att hitta avvikande information är intressanta att jobba med.

De resultat som modellerna ger måste kunna presenteras och lagras. I arbetet ingår att studera olika användargränssnitt för detta. Vilka olika typer av gränssnitt finns på marknaden? Är dessa tillräckligt bra för att det ska vara enkelt för användarna, eller måste egna gränssnitt tas fram?

I dagsläget används SQL Server 2005 för analys. Inom kort kommer den nya versionen SQL Server 2008. I arbetet ingår också att utvärdera skillnader mellan dessa plattformar, exempelvis:

- Funktionalitetsskillnader
- Prestandaskillnader


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.