Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete, systemering, programmering

Uppdrag
Idag används oftast paketering av applikationer för utrullning i PC och server miljöer. Linköpings Kommun använder idag MSI-paket för applikationer som distribueras med verktyget Altiris från Symantec.
Målet med ex jobbet är att utreda för- och nackdelar med virtualiserade applikationer jämfört med paketerade applikationer i målmiljöerna Windows XP, Windows Vista, Windows server 2003 och Windows server 2008. Undersökning och jämförelse av på marknaden förekommande alternativa lösningar för virtualiserade applikationer.
Arbetet förväntas innefatta undersökning, funktionskartläggning, konfigurering av IT infrastruktur, kvalitetsmål och testscenarion, slutrapport med rekommendation.
Testlabb kommer att finnas tillgängligt för att kunna genomföra arbetet.

Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av 130 fysiska servrar, 65 virtuella servrar, 45 TB lagring, 8000 administrativa konton, 21 000 elevkonton, 7 000 datorklienter och ansvarar för ca 4 100 telefonianknytningar. LKDATA:s servicedesk hanterar årligen ca 25 000 ärenden
LKDATA tillhandahåller även specifika konsulttjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, webbteknik m.m  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.