Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-29

Affärsplan för innovationsprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om The Rynge Group
The Rynge Group är ett företag där entreprenöriell tillväxt är i fokus och där kunskap, erfarenhet, finansiering samt engagerad personal samlas under ett tak. The Rynge Group eftersträvar att skapa mervärden för klienter och portföljprojekt, genom upprättande och kontinuerlig utveckling av strategier och processer för långsiktig tillväxt och förbättring.

Om projektet
Projektet innebär att ta fram en affärsplan till ett innovationsprojekt. Arbetet kommer att innehålla moment såsom enklare marknadsstudie, ta fram förslag till strategier och värdera framgångspotentialen i projektet. Arbetet kommer vara mycket flexibelt vilket kräver självgående studenter som dock kommer få bra stöd från handledaren.
Då en affärsplan kan vara mycket omfattande, kan det finnas behov av att avgränsa uppsatsen till enbart en marknadsplan.
Uppsatsämnet passar förslagsvis studenter som läser företagsekonomi, marknadsföring, nationalekonomi eller liknande.

Vid väl utfört arbete kommer det finnas möjlighet till ett framtida samarbete . Givetvis ersätts kostnadsutlägg relaterade till projektet. Projektet passar främst studenter inom ekonomi/marknadsföring eller industriell ekonomi som vill fördjupa sina kunskaper inom nyföretagande och affärsutveckling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.