Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-03-13

Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om du gillar nätverkskommunikation och är intresserad av en karriär i konsultbranschen är detta något för dig!


Uppdrag

Inom Generics affärsområde Communication arbetar vi bland annat med design och utveckling av
komplexa kommunikationssystem. Vi söker nu en examensarbetare inom detta område och vi har
därför skapat följande tre förslag på examensarbeten.

Nät- och användarmobilitet i IP-nät

I detta examensarbete studeras olika tekniker för mobilitet, t ex: Mobile IP, HIP, NEMO och SHIM6.
Definiera de utmaningar och möjligheter som mobilitetskravet innebär. Jämför teknikerna mot
varandra: Vilka problem löser de? Vilka för- och nackdelar har de? Verifiera en av teknikerna genom
att sätta up en simulerad eller emulerad miljö med ett verkligt scenario som utgångspunkt. Välj den
teknik som passar bäst för scenariot och verifiera detta i miljön.

Utvärdering av protokoll för adhocnät

Examensarbetet innebär att analysera och utvärdera ny teknik för routing i mobila adhocnät som
baseras på OSPFv3 MANET extensions. Med utgångspunkt från tidigare rapporter och givna
scenarier kan prestanda jämföras med traditionella protokoll som AODV och OLSR. Ett
demonstrationsnät skall utvecklas för att visa för och nackdelar med denna teknik.

Utvärdering av Qualnet

Qualnet är ett modellerings- och simuleringsverktyg som används för att simulera fasta och trådlösa
datanätverk. I detta examensarbete ska verktyget jämföras med vår labbmiljö och syftet är att
utvärdera dess exakthet. Genom att bygga upp ett lämpligt scenario, dels i verktyget Qualnet och dels
i vårt labb, kan denna jämförelse göras. Egenskaper som är intressanta för exempelscenariot är främst
adhoc och QoS. Uppdraget involverar både praktiska och teoretiska moment.

Målet för oss är att uppdraget under arbetets gång ska ge oss stöd i vårt utvecklingsarbete och att du
när uppdraget är slutfört ska kunna jobba hos oss som konsult inom nätverksanalys.
Kontaktperson är Marcus Grehag, 0703-01 37 36, [email protected]


Din profil

Vi söker personer med gediget intresse av datorkommunikation (TCP/IP, routingprotokoll) och
programmeringsvana, gärna i C och C++. Dessutom bör du ha goda kunskaper om operativsystem
som t ex Linux eller FreeBSD.
Vi vill också att du är intresserad av en anställning på vårt Uppsalakontor efter genomfört
examensarbete.
Eftersom flera av våra kunduppdrag är försvarsrelaterade kräver vi svenskt medborgarskap, även
som examensarbetare.
Våra konsulter är mycket ute hos kund och vi ser därför att du kan arbeta självständigt när
handledning inte finns tillgänglig.
Vad vi erbjuder
Du kommer att få handledning av en eller flera av våra experter inom området. Examensarbetet
genomförs i våra lokaler på Salagatan 16 i centrala Uppsala. Vi erbjuder också en marknadsmässig
exjobbslön.


Om Generic

Generic Technology är en del av Generickoncernen som totalt har ca 200 medarbetare. På
Uppsalakontoret finns ca 25 konsulter. Företaget erbjuder oberoende specialisttjänster inom bl.a.
projektledning, kommunikation, design, modellering, informationsförädling, informationssäkerhet
och systemförvaltning. Det går bra för Generic och vi växer med bibehållen lönsamhet. Vår
företagskultur präglas av en öppenhet och mänsklighet som låter våra medarbetare kombinera
familjeliv och karriär. Läs mer på www.generic.se.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.