Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-06

Hållbar hantering av gruvor och gruvavfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljöpåverkan till följd av tidigare gruvverksamhet är betydande och ger bl a upphov till försurning och läckage av metaller till omgivningen. Samtidigt är kännedomen om omfattningen av detta problem förhållandevis låg. Olika tekniska åtgärder för att lösa problematiken finns eller är under utveckling och avser åtgärder som t ex täckning, stabilisering, återfyllning mm.

Det projekt som beskrivs syftar till att kvantifiera problematiken och med en miljösystemanalytisk approach utvärdera olika tekniska åtgärder för att reducera påverkan.

Arbetet utförs i stegen, teori, empiri, analys samt diskussion och slutsatser. Arbetet bygger på ett generellt angreppssätt som tillämpas på ett eller två case.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.