Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-08-19

Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Omvårdnadsförvaltningen, Söderhamns kommun, tillämpar en lokal arbetstidsmodell som ger medarbetare en möjlighet att välja sysselsättningsgrad årligen. Syftet med att införa modellen var att:
· Erbjuda samtliga tillsvidareanställda inom Kommunals avtalsområde i omvårdnadsförvaltningen, möjlighet till heltidsarbete.
· Främja personalens delaktighet och inflytande, såväl när det gäller arbetets innehåll som den egna arbetstiden.
· Ge förutsättningar för en mer flexibel organisation – för verksamheten och arbetstagaren
· Minska användandet av timvikarier

Antalet heltidsarbetande har ökat kraftigt, samtidigt har antalet deltidstjänster – framförallt halvtidstjänster – minskat dramatiskt.

Frågan är om faktorer som organisationsförändring i form av införande av en ny arbetstidsmodell och schema-läggning samt att färre arbetar påtagligt mycket mer än tidigare, kan kopplas till utvecklingen av sjukfrånvaron? Sjukfrånvaron är idag i sjunkande, men från en mycket hög nivå. Ökningen av sjukfrånvaron under 2000-talet sammanföll med införandet av flexibla arbetstider, men hur ser sambandet mellan heltidsarbete inom vård & omsorg och sjukfrånvaro ut på sikt? Underlättar eller försvårar flexibla arbetstider arbetsdelningen i hemmet och traditionella könsroller och hur återverkar i så fall detta på sjukfrånvaron?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.