Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-15

Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nuläge:
Västerås stad står inför en stor kompetensväxling. Staden saknar i nuläget ett program för detta.

Syfte:
Vi värnar om våra ”58+ares” kompetens, erfarenhet, hälsa och vill att dessa ska orka och vara motiverade till de uppnår pension.

Omfattning:
10-20 veckor, 2008

Kontaktperson:
Kenneth Flack
Förhandlingschef

Västerås stad
Stadsledningskontoret
021 39 15 04
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.