Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-30

Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Projektet Uppsökande verksamhet –folkhälsoarbete för äldre pågår under tiden 2007-08-01—2008-12-31. Tre uppsökare genomför förebyggande hembesök med samtal om hälsa, vardagsliv och information om samhällets service samt enkel säkerhetsrond hos slumpmässigt utvalda personer som är 75 år eller äldre och inte har insatser från kommunen eller har larm som enda insats. Alla personer som erhållit hembesök kontaktas inom ett halvår till ett år för nytt besök alternativt återkoppling genom telefonsamtal. Projektplan och delrapport från projektets första år finns.

Föreslagna utvärderingsmetoder enligt projektplanen är:
• Uppföljning av samtalsformuläret vid återkontakt
• Utvärderingsenkät som den enskilde besvarar skriftligt
• Fokusgrupper
• Jämförelse av fallskadestatistik under åren 2006-2008


Nulägesbeskrivning

Från årsskiftet 2007/2008 utökas projektet med ytterligare två uppsökare. Projektet fortsätter med förebyggande hembesök, återbesök samt att ytterligare utveckla metoder och struktur exempelvis samtalsgrupper eller informationstillfällen i grupp. Slutrapporten ska innehålla förslag på hur uppsökande verksamhet kan se ut i ordinarie verksamhet.


Frågeställningar som grund för uppdraget

Är föreslagna utvärderingsmetoder de bästa eller finns det bättre sätt att utvärdera den uppsökande verksamheten?

Hur ser en bra modell ut för utvärdering av den uppsökande verksamheten under projekttiden och hur kan den se ut för att passa i ordinarie verksamhet?


Uppdragsgivare

Helen Wretborn, projektledare för uppsökande verksamheten tfn 021/39 03 04
[email protected]

Karin Andréasson, enhetschef Råd och Stöd, sociala nämndernas stab tfn 021/39 11 71
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.