Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-08

Kartläggning av nya behov inom IT-stöd för transportsektorn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på SYSteam Transware erbjuder IT-stöd åt transportverksamheter under varumärket Alystra. Alystra är ett transportledningssystem och så tillvida ett centralt system i transportföretagens verksamhet. I samband med att vi har tagit fram vår affärsplan och säljaktiviteterna för det kommande verksamhetsåret, har vi kommit fram till att vi gärna skulle samarbeta med en student från GU iform av t ex ett examensarbete. Vi är intresserade av att diskutera ett samarbete utifrån följande:

Behovsanalys av ett eller flera marknadssegment inom tranport:
o Kartläggning av tranportföretagens behov och potentiella konkurrensfördelar med hjälp av IT
o Effektivisering
o Kvalitetssäkring
o Merförsäljning

Arbetet definieras närmare i ett samarbete med studenten

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.