Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-19

Finns lokalteve med i framtidens medieutbud?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

TV4 Skaraborg är en del av TV4:s lokaltevebolag TV4 Sverige och en av 16 lokala tevestationer. Vi sänder lokala nyheter direkt från vår studio i centrala Skövde fem dagar i veckan, varje vardag 6.30, 7.30, 8.30 och 9.30, 18.45 och avslutar med en kortare nyhetssammanfattning i direkt anslutning till Nyheterna kl. 21.55.

Vid årsskiftet 2005/2006 utökades våra sändningar med ett helt nytt program som är en del av Nyhetsmorgon och som produceras regionalt. Tanken är att det ska vara ett aktualitetsprogram med nyheter, uppföljningar och fördjupningar och som bygger på intervjuer med gäster i studion.

TV4 Skaraborg sänder i detta regionala samarbete tillsammans med TV4 Värmland under 15 minuter varje vardag mellan 9.15 och 9.30.

Vårt förslag till uppsats går ut på att ta reda på vad våra tittare tycker om detta nya regionala program men också hur de ser på våra vanliga lokala nyhetssändningar i ett framtidsperspektiv.

Intressanta frågeställningar att belysa är: Vad händer i tittarens ögon med den lokala nyhetsrapporteringen när nyheter, uppföljningar och fördjupningar från två områden som Skaraborg och Värmland blandas och presenteras av programledare från det ena av de två områdena?

Det är även intressant att ta reda på vad tittaren förväntar sig av vår nyhetsrapportering i framtiden. Är tevemediet det enda alternativet eller bara ett av flera? Kan man tänka sig lokala nyheter i mobiltelefonen till exempel eller i tevesändningar på webben? Hur och när vill tittaren att lokala nyheter ska presenteras? Hur stort är intresset för lokala nyheter? Hur påverkas trovärdigheten om flera aktörer samarbetar osv.

Vi är alltså intresserade av en attitydundersökning, där våra tittare ska svara på en rad frågor om oss, våra nyheter, hur mycket de tittar, vad de tycker osv.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.